top of page
Untitled2.jpg

Thực đơn của chúng tôi

Luôn tươi ngon!

EH! Chúng tôi là một quán cà phê bánh Canada phục vụ ở Lào và Việt Nam. Sản phẩm và giá cả sẽ được liệt kê bằng đồng đô la (USD)

Breakfast
Egger
Bakery
Salad
Wraps
Sandwiches
Create-a-Sandwich
Cake & Pie
Coffee
Tea & Cocoa
Cold Drink
bottom of page