Cà Phê Đá

Cà Phê Đá

3$Price

Espresso với sữa ngọt và đá.