top of page
Cà Phê Đá

Cà Phê Đá

Espresso với sữa ngọt và đá.

bottom of page