Cà Phê Đá

Cà Phê Đá

3$Giá

Espresso với sữa ngọt và đá.