chanh tuyết bạc hà

chanh tuyết bạc hà

Bạc hà tươi pha, nước chanh, đường và đá