top of page
Nước trái cây và sữa

Nước trái cây và sữa

Được làm bằng sữa chua tự làm.

bottom of page