Nước trái cây và sữa

Nước trái cây và sữa

3$Giá

Được làm bằng sữa chua tự làm.